7Alpha-硫代螺内酯

更新时间:2019-06-19 07:07:09

7Alpha-硫代螺内酯结构式
7Alpha-硫代螺内酯结构式
常用名 7Alpha-硫代螺内酯 英文名 3-(3-oxo-7α-thio-17β-hydroxy-4-androsten-17α-yl)propionic acid γ-lactone
CAS号 38753-76-3 分子量 374.53700
密度 N/A 沸点 N/A
分子式 C22H30O3S 熔点 N/A
MSDS N/A 闪点 N/A

 7Alpha-硫代螺内酯名称

中文名 7Alpha-硫代螺内酯
英文名 3-(3-oxo-7α-thio-17β-hydroxy-4-androsten-17α-yl)propionic acid γ-lactone
英文别名 更多

 7Alpha-硫代螺内酯物理化学性质

分子式 C22H30O3S
分子量 374.53700
精确质量 374.19200
PSA 82.17000
LogP 4.50240

 7Alpha-硫代螺内酯上下游产品

7Alpha-硫代螺内酯上游产品  0

7Alpha-硫代螺内酯下游产品  2

 7Alpha-硫代螺内酯英文别名

3-oxo-17α-pregna-4-ene-7α-(thia)-21,17-carbolactone
7α-thiol-spironolactone
7α-thiospirolactone
7ALPHA-THIO SPIRONOLACTONE
7α-Thio Spironolactone
α-thiospironolactone
7α-sulfhydrryl-17-hydroxy-3-oxo-4-androstene-17α-propionic acid,γ-lactone
推荐生产厂家/供应商:我要出现这里

暂无推荐供应商。我要出现这里