7α-Thiomethyl Spironolactone

更新时间:2019-06-19 15:39:14

7α-Thiomethyl Spironolactone结构式
7α-Thiomethyl Spironolactone结构式
常用名 7α-Thiomethyl Spironolactone 英文名 7α-Thiomethyl Spironolactone
CAS号 38753-77-4 分子量 388.56300
密度 1.2g/cm3 沸点 572.8ºC at 760mmHg
分子式 C23H32O3S 熔点 N/A
MSDS N/A 闪点 288.9ºC

 7α-Thiomethyl Spironolactone名称

英文名 7α-Thiomethyl Spironolactone
英文别名 更多

 7α-Thiomethyl Spironolactone物理化学性质

密度 1.2g/cm3
沸点 572.8ºC at 760mmHg
分子式 C23H32O3S
分子量 388.56300
闪点 288.9ºC
精确质量 388.20700
PSA 68.67000
LogP 4.93560
折射率 1.583

 7α-Thiomethyl Spironolactone上下游产品

7α-Thiomethyl Spironolactone上游产品  5

7α-Thiomethyl Spironolactone下游产品  0

 7α-Thiomethyl Spironolactone英文别名

7Alpha-Thiomethyl Spironolactone
7-Thiomethylspirolactone
3,4-dihydro-3-oxo-2-quinoxalinepropanoic acid
Quinoxalinol-ketoglutarate