β-phellandrene

β-phellandrene Structure
β-phellandrene
Share to Facebook Share to Twitter Share to Linkedin
Common Name β-phellandrene
CAS Number 555-10-2 Molecular Weight 136.23400
Density 0.82g/cm3 Boiling Point 175ºC at 760 mmHg
Molecular Formula C10H16 Melting Point N/A
MSDS N/A Flash Point 44ºC

 Names

Name β-phellandrene
Synonym More Synonyms

 Chemical & Physical Properties

Density 0.82g/cm3
Boiling Point 175ºC at 760 mmHg
Molecular Formula C10H16
Molecular Weight 136.23400
Flash Point 44ºC
Exact Mass 136.12500
LogP 3.16480
Index of Refraction 1.466

 Safety Information

RIDADR UN 1993
Packaging Group III
Hazard Class 3.2

 Synthetic Route

(4R)-4-propan-2-ylcyclohex-2-en-1-one结构式

CAS#:2158-59-0

(4R)-4-propan-2...

Methyltriphenylphosphonium bromide结构式

CAS#:1779-49-3

Methyltriphenyl...

~66%

β-phellandrene Structure

CAS#:555-10-2

β-phellandrene

Literature: Bergstroem, Moa Andresen; Luthman, Kristina; Nilsson, J. Lars G.; Karlberg, Ann-Therese Chemical Research in Toxicology, 2006 , vol. 19, # 6 p. 760 - 769
Geraniol结构式

CAS#:106-24-1

Geraniol

~%

7-Methyl-3-methyleneocta-1,6-diene结构式

CAS#:123-35-3

7-Methyl-3-meth...

β-phellandrene Structure

CAS#:555-10-2

β-phellandrene

(-)-α-phellandrene结构式

CAS#:4221-98-1

(-)-α-phellandrene

Literature: Eisenacher, Matthias; Beschnitt, Stefan; Hoelderich, Wolfgang Catalysis Communications, 2012 , vol. 26, p. 214 - 217
(4R)-4-propan-2-ylcyclohex-2-en-1-one结构式

CAS#:2158-59-0

(4R)-4-propan-2...

Dimethyl sulfoxide结构式

CAS#:67-68-5

Dimethyl sulfoxide

~%

β-phellandrene Structure

CAS#:555-10-2

β-phellandrene

Literature: MacIas-Samano; Borden; Gries; Pierce Jr.; King Journal of Chemical Ecology, 1998 , vol. 24, # 6 p. 1049 - 1075
3-methyl-6-propan-2-ylcyclohex-2-en-1-ol结构式

CAS#:491-04-3

3-methyl-6-prop...

~%

α-phellandrene结构式

CAS#:99-83-2

α-phellandrene

β-phellandrene Structure

CAS#:555-10-2

β-phellandrene

Literature: Uzarewicz; Dresler Polish Journal of Chemistry, 1997 , vol. 71, # 2 p. 181 - 195
3-methyl-6-propan-2-ylcyclohex-2-en-1-ol结构式

CAS#:491-04-3

3-methyl-6-prop...

~%

α-phellandrene结构式

CAS#:99-83-2

α-phellandrene

α-Terpinene结构式

CAS#:99-86-5

α-Terpinene

β-phellandrene Structure

CAS#:555-10-2

β-phellandrene

Literature: Uzarewicz; Dresler Polish Journal of Chemistry, 1997 , vol. 71, # 2 p. 181 - 195
Ethanol结构式

CAS#:64-17-5

Ethanol

3-methyl-6-propan-2-ylcyclohex-2-en-1-ol结构式

CAS#:491-04-3

3-methyl-6-prop...

~%

β-phellandrene Structure

CAS#:555-10-2

β-phellandrene

(4-isopropyl-1-methyl-2-cyclohexenyl) ethyl ether结构式

CAS#:54982-74-0

(4-isopropyl-1-...

Detail
Literature: Uzarewicz; Dresler Polish Journal of Chemistry, 1997 , vol. 71, # 2 p. 181 - 195
α-Terpinene结构式

CAS#:99-86-5

α-Terpinene

~%

α-phellandrene结构式

CAS#:99-83-2

α-phellandrene

4-methyl-1-prop-1-en-2-ylcyclohexene结构式

CAS#:586-67-4

4-methyl-1-prop...

γ-Terpinene结构式

CAS#:99-85-4

γ-Terpinene

Detail
Literature: Filippenko, Z. A.; Baranov, O. M.; Roganov, G. N.; Kabo, G. Ya. Chemistry of Natural Compounds, 1985 , vol. 21, # 1 p. 47 - 51 Khimiya Prirodnykh Soedinenii, 1985 , vol. 21, # 1 p. 51 - 54
3-methyl-6-propan-2-ylidenecyclohexene结构式

CAS#:586-63-0

3-methyl-6-prop...

~%

β-phellandrene Structure

CAS#:555-10-2

β-phellandrene

Literature: Kabo, G. Ya.; Roganov, G. N.; Filippenko, Z. A. Russian Journal of Physical Chemistry, 1987 , vol. 61, # 11 p. 1521 - 1522 Zhurnal Fizicheskoi Khimii, 1987 , vol. 61, p. 2885 - 2889