sds相关化工产品/化学物质

十二烷基硫酸钠结构式

十二烷基硫酸钠

 • 英文名: SDS
 • CAS号:151-21-3
 • 分子式:C12H25NaO4S
 • 分子量:288.379
 • 密度:0.25g/ml
 • 沸点:N/A
 • 熔点:206ºC
 • 闪点:>100ºC
十二烷基硫酸钠-d25结构式

十二烷基硫酸钠-d25

 • 密度:N/A
 • 沸点:N/A
 • 熔点:204-207ºC(lit.)
 • 闪点:N/A
硫酸十二酯三(羟甲基)甲胺盐结构式

硫酸十二酯三(羟甲基)甲胺盐

 • 密度:N/A
 • 沸点:575.1ºC at 760 mmHg
 • 熔点:N/A
 • 闪点:301.6ºC
十二烷基磺酸钠结构式

十二烷基磺酸钠

 • 密度:N/A
 • 沸点:N/A
 • 熔点:>300 °C(lit.)
 • 闪点:N/A