dl-苹果酸相关化工产品/化学物质

DL-苹果酸结构式

DL-苹果酸

 • 英文名: (±)-Malic Acid
 • CAS号:617-48-1
 • 分子式:C4H6O5
 • 分子量:134.087
 • 密度:1.6±0.1 g/cm3
 • 沸点:306.4±27.0 °C at 760 mmHg
 • 熔点:130-132ºC
 • 闪点:153.4±20.2 °C
苹果酸结构式

DL-苹果酸

 • 英文名: (±)-Malic Acid
 • CAS号:6915-15-7
 • 分子式:C4H6O5
 • 分子量:134.087
 • 密度:1.6±0.1 g/cm3
 • 沸点:306.4±27.0 °C at 760 mmHg
 • 熔点:131-133ºC(lit.)
 • 闪点:153.4±20.2 °C
DL-苹果酸钠结构式

DL-苹果酸钠

 • 英文名: Sodium DL-Malate
 • CAS号:22798-10-3
 • 分子式:C4H4Na2O5
 • 分子量:178.051
 • 密度:N/A
 • 沸点:306.4ºC at 760mmHg
 • 熔点:>300 °C(lit.)
 • 闪点:153.4ºC
DL-苹果酸氢化钠结构式

DL-苹果酸氢钠

 • 英文名: Sodium hydrogen DL-malate
 • CAS号:57467-17-1
 • 分子式:C4H5NaO5
 • 分子量:156.06900
 • 密度:N/A
 • 沸点:N/A
 • 熔点:N/A
 • 闪点:N/A
DL-苹果酸二甲酯结构式

DL-苹果酸二甲酯

 • 英文名: Dimethyl malate
 • CAS号:38115-87-6
 • 分子式:C6H10O5
 • 分子量:162.141
 • 密度:1.2±0.1 g/cm3
 • 沸点:249.6±20.0 °C at 760 mmHg
 • 熔点:N/A
 • 闪点:100.1±15.3 °C
DL-苹果酸-D3结构式

DL-苹果酸-D3

 • 英文名: 2-Hydroxy(2H3)butanedioic acid
 • CAS号:104596-63-6
 • 分子式:C4H3D3O5
 • 分子量:137.106
 • 密度:1.6±0.1 g/cm3
 • 沸点:306.4±27.0 °C at 760 mmHg
 • 熔点:N/A
 • 闪点:153.4±20.2 °C
DL-苹果酸二丁酯结构式

DL-苹果酸二丁酯

 • 英文名: dl-malic acid di-n-butyl ester
 • CAS号:6280-99-5
 • 分子式:C12H22O5
 • 分子量:246.30000
 • 密度:1.04
 • 沸点:N/A
 • 熔点:N/A
 • 闪点:N/A
哌嗪DL-苹果酸盐结构式

哌嗪DL-苹果酸盐

 • 英文名: Piperazine DL-Malate
 • CAS号:14852-14-3
 • 分子式:C8H16N2O5
 • 分子量:220.22300
 • 密度:N/A
 • 沸点:428.7ºC at 760 mmHg
 • 熔点:N/A
 • 闪点:213.1ºC
苹果酸钠结构式

DL-苹果酸二钠水合物

 • 英文名: Sodium DL-Malate
 • CAS号:676-46-0
 • 分子式:C4H4Na2O5
 • 分子量:178.051
 • 密度:N/A
 • 沸点:306.4ºC at 760 mmHg
 • 熔点:N/A
 • 闪点:153.4ºC
DL-苹果酸钙(三水)结构式

DL-苹果酸钙(三水)

 • 英文名: CalciumMalate21%
 • CAS号:16426-50-9
 • 分子式:C4H4CaO5
 • 分子量:172.15000
 • 密度:N/A
 • 沸点:N/A
 • 熔点:N/A
 • 闪点:N/A
DL-苹果酸钠(三水)结构式

DL-苹果酸钠(三水)

 • 英文名: disodium dl-malate trihydrate
 • CAS号:64887-74-7
 • 分子式:C4H10Na2O8
 • 分子量:232.09700
 • 密度:N/A
 • 沸点:N/A
 • 熔点:N/A
 • 闪点:N/A
苹果酸钙结构式

三水合-DL-苹果酸钙

 • 英文名: Calcium malate
 • CAS号:17482-42-7
 • 分子式:C4H4CaO5
 • 分子量:172.150
 • 密度:N/A
 • 沸点:306.4ºC at 760 mmHg
 • 熔点:N/A
 • 闪点:153.4ºC
L-瓜氨酸-DL-苹果酸结构式

L-瓜氨酸DL-苹果酸

 • 英文名: L-Citrulline DL-malate (1:1)
 • CAS号:54940-97-5
 • 分子式:C10H19N3O8
 • 分子量:309.273
 • 密度:1.289 g/cm3
 • 沸点:386.7ºC at 760 mmHg
 • 熔点:N/A
 • 闪点:187.7ºC
L-瓜氨酸DL-苹果酸盐结构式

L-瓜氨酸DL-苹果酸盐

 • 英文名: L-Citrulline DL-malate
 • CAS号:70796-17-7
 • 分子式:C10H19N3O8
 • 分子量:309.273
 • 密度:N/A
 • 沸点:N/A
 • 熔点:N/A
 • 闪点:N/A
L-(-)-苹果酸二异丙酯结构式

L-(-)-苹果酸二异丙酯

 • 英文名: (-)-Diisopropyl-L-malate
 • CAS号:83541-68-8
 • 分子式:C10H16O5--
 • 分子量:216.23100
 • 密度:1.055 g/mL at 25ºC(lit.)
 • 沸点:236ºC
 • 熔点:N/A
 • 闪点:>230 °F