Gigiena truda i professional'nye zabolevaniia 1982-06-01

[Primary toxicological evaluation of ammonium thiosulfate].

Iu N Talakin, L V Chernykh, M Z Nizharadze, I V Vasilenko, V D Gusarenko

文献索引:Gig. Tr. Prof. Zabol. (6) , 54-5, (1982)

全文:HTML全文

摘要

相关化合物

结构式 名称/CAS号 全部文献
硫代硫酸铵 结构式 硫代硫酸铵
CAS:7783-18-8